name

FORSK2025

Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag FORSK2025-kataloget.


FORSK2025-kataloget giver et konsolideret overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

Et af hovedområderne i kataloget er "Nye teknologiske muligheder", hvilket bl.a. inkluderer en række af de teknologier og muligheder, som Build 4.0. indeholder.

Læs hele FORSK2025-kataloget her