name

InnoBYG er Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri.


InnoBYGs overordnede vision at skabe, samle og sætte ny viden om energieffektivitet og bæredygtighed i spil i byggeriet på tværs af branchens faggrupper og ved tæt inddragelse af byggebranchens kunder.

InnoBYG vil sætte dagsordnen for fremme af bæredygtige og energieffektive helhedsløsninger, udvikling af teknologiprojekter, nye produkter og samarbejdsformer inden for netværkets fokusområder. Derudover vil InnoBYG bidrage til, at de udviklede løsninger og koncepter vil kunne øge den danske byggeeksport.

InnoBYG vil sikre, at de udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil fx ved videreudvikling i forbindelse med større projekter, bistand til at virksomhederne kan byde på nye og større opgaver både nationalt og internationalt for flere kundesegmenter samt etablering af kontakt til erhvervsudviklingsvækstfora med adgang til risikovillig kapital eller iværksætterstøtte samt opstartshjælp i forbindelse med eksport.

InnoBYG vil endvidere søge at skabe synergieffekt ved samarbejde og kommunikation i netværkets regi og med allerede eksisterende netværk, foreninger og andre initiativer, der har fokus på energieffektivitet og bæredygtighed, så indsatserne på området i videst muligt omfang effektiviseres og koordineres.

Læs mere her