name

Om Build 4.0.

Build 4.0 er byggeriets svar på Industri 4.0.


Build 4.0 omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen: Det kan fx dreje sig om anvendelse af robotter, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser. Dertil kommer udnyttelse af VDC og BIM - et uudnyttet potentiale i forhold til visualisering, planlægning, koordinering og kommunikation i opførelses- og driftsfasen, hvor implementeringsgraden fortsat er lav.

Endelig handler Build 4.0 også om, hvorledes store mængder data (BIG Data) om brugen af bygninger og infrastruktur kan nyttiggøres og anvendes til udvikling og innovation og dermed endnu bedre produkter og løsninger fra branchen. Samtidig retter Build 4.0. sig mod processer og organisation og begrænser sig dermed ikke til kun at omhandle teknologi og software. 

Med fokus på disse temaer har InnoBYG etableret en fælles national platform med et internationalt perspektiv for byggebranchens virksomheder og videninstitutioner. Med afsæt i denne platform kan viden koordineres og deles, ligesom innovative samarbejder og nye løsninger kan udvikles.

Build 4.0 skal endvidere være den platform, hvorfra forskellige aktiviteter inden for de fokusområder, som Build 4.0 favner, kan formidles. Der kan være tale om aktiviteter faciliteret af de parter, der ønsker at gøre brug af platformen – herunder InnoBYG selv – men også andre parter, der ønsker at bidrage til udviklingen og konkretiseringen af Build 4.0 og derigennem udvikling og udbredelse af ny teknologi til bygge, anlægs- og ejendomsbranchen.